Promyshlennyye Technology, GK

Promyshlennyye Technology, GK

Sitnikovskaya str., 69A, 390013 Ryazan
Russian Federation

Telephone 7--88003336948
info@toplast.ru

Hall map

INTERPLASTICA 2018 hall map (Hall 2, level 1): stand A27

Fairground map

INTERPLASTICA 2018 fairground map: Hall 2, level 1